Huurders boos op stadsdeel (2010)

Ruim 1250 inspraakreacties kreeg Stadsdeel Zuid op het plan om te snijden in ondersteuning van huurders. Dat zijn er heel veel en de inhoud is bijzonder divers. Ze komen van jong en oud uit alle wijken en vertellen vaak over hun eigen ervaringen. Raadsleden en ambtenaren zijn dan ook behoorlijk onder de indruk. Daarmee zijn de bezuinigingen nog niet van tafel, dus nu start fase twee van de discussie. Op 3 november bespreekt de raadscommissie Wonen de begroting en op 24 en 25 november stemt de raad over de plannen. Lees hier een willekeurige greep uit de reacties.

“Ook op de punten van huisvesting en huurbeleid beijveren de zittende partijen zich blijkbaar om de burgers het leven zo onaangenaam mogelijk te maken, de gevoelens van onmacht, onlust en het onrecht aan te wakkeren en die burgers aldus in de armen van de populisten te jagen. En dan verbaasd zijn dàt dat gebeurt! Nu zijn het nog de kleinburgers die die gang maken, de arogantie van de stadsdelen zal ook de goed-willende burger die richting in drijven. Zowel de landelijke als de plaatselijke politiek volgen hetzelfde patroon. Schaf de steunpunten af, maak de burger monddood, help de populisten aan de macht en huil vervolgens uw krokodillentranen.”

“Schaf de steunpunten af, maak de burger monddood, help de populisten aan de macht en huil vervolgens uw krokodillentranen.”

“Wijksteunpunten zijn belangrijk voor iedereen en zeker voor personen die niet zo mobiel zijn; iets wat steeds vaker meespeelt in deze tijden van vergrijzing. Wijksteunpunten zijn ook niet zo log en traag als grote organisaties en mensen moeten steun kunnen krijgen bij onrecht.
Het is al een asociale ontwikkeling dat de sociale woningmarkt zo aangepakt wordt; we moeten in n rijk en ontwikkeld (en zogenaamd sociaal) land als Nederland toch allemaal fatsoenlijk kunnen wonen zonder woekerprijzen te hoeven betalen aan huisjesmelkers of slecht onderhoud van woningen in de hand te werken.
Ik hoop dat men in gaat zien dat er niet bezuinigd moet gaan worden over de ruggen van mensen die het toch al niet zo breed hebben. Laten we eens bepaalde salarissen aan de kaak stellen (zoals managers van zorginstellingen of zo), want sommige mensen verdienen zoveel dat ze het toch nooit op kunnen maken. Daar zou eens naar gekeken moeten worden!”

“LAAT HET WIJKSTEUNPUNT WONEN ONHAFHANKELIJK BLIJVEN EN DOORGAAN MET HUN HULP. ALS ER PROBLEMEN ZIJN MET DE HUISBAAS WEET JE WAAR JE GEHOLPEN WORDT EN ADVIES KRIJGT.iK SPREEK UIT ERVARING EN WAS ERG BLIJ DAT HET WIJKSTEUNPUNT WONEN ER WAS. DUS HANDEN AF VAN HET WIJKSTEUNPUNT WONEN!!!”

“Het Wijksteunpunt Wonen Zuid heeft mij erg geholpen in de strijd tegen mijn malafide huisbaas. Door het rechtse kabinet wat we nu hebben zal de positie van huurders flink onderuit gehaald worden. Huurders kunnen makkelijker weggepest worden ten bate van huurders die meer kunnen en willen betalen. Door bezuinigingen op het Wijksteunpunt Wonen Zuid wordt het voor huurders erg moeilijk een vuist te maken tegen de plannen vanuit Den Haag, betaalbaar wonen in populaire gebieden zoals de Pijp wordt dan onmogelijk voor mensen met een modaal of lager inkomen. Hierdoor wordt het centrum en de wijken er omheen alleen nog toegankelijk voor de rijken. Waar moet de rest blijven?”

“Ik vind het heel vervelend, dat het Stadsdeel Zuid de ondersteuning van huurders wil afbreken. Ik woon in een huurhuis, eigendom van een particuliere eigenaar. In het verleden zijn er dingen gebeurd, waarbij ik het advies van het huurteam heb gevraagd, omdat je als huurder niet altijd weet, wat je moet doen, als de verhuurder in gebreke blijft. Ik was blij met hun advies. Ze hebben kennis van zaken en staan meer objektief tegenover de zaak. Het is ook prettig, dat het in de buurt is. Als het verder weg is, vormt dat toch een drempel om je recht te halen.”

“De Alliantie besloot rond 2002 om het huis waarin ik woonde te gaan slopen, het gaat om het complex hoek Tweede J. van Campenstraat / Eerste van der Helststraat. De Alliantie presenteerde het besluit tot sloop als onomkeerbaar. Opknappen was volgens hen veel te duur. We hebben een bewonerscommissie gevormd om sloop tegen te gaan en zijn, gaan onderhandelen met de Alliantie. Wim de Boer, opbouwwerker van WSW Zuid en verbonden aan wijkcentrum Ceintuur, heeft ons gedurende het hele traject terzijde gestaan. (..) Uiteindelijk is, na twee jaar onderhandelen en diverse bouwkundige onderzoeken, een voor (bijna) iedereen acceptabel plan uit de bus gerold. De huizen zijn inmiddels opgeknapt en het complex staat er prachtig bij. Zonder de ondersteuning vanuit het WSW Zuid/wijkcentrum Ceintuur was dit nooit gelukt. ”

“Huizen worden door woningbouw verrenigingen verkocht. De huurder is van minder belang dan de kopers, waardoor de belangen van de huurder vaak wordt afgeschoven naar een VVE, en daardoor niet of nauwelijks wordt behandeld. Het is daarom van groot belang dat er ook voor de huurders ondersteuning is, zeker omdat zij weten hoe en waarmee zij de zaak voor de huurder beter kan krijgen.

Zonder hen, zullen er veel problemen komen, en blijven bestaan tussen de huurders en de verhuurder. Dit zal in de loop van de tijd meer geld en tijd gaan kosten, dan het in stand houden van de teams.”

“Het stadsdeel kan beter samen met de andrere stadsdelen bezuinigen op de bouwbeerput van de metro. Die hebben we niet nodig en is een bodemloze put waar geld in wordt weggegooid ten koste van zaken als het wijksteunpunt. waar kan je je gelijk halen als je geen dik inkomen hebt? wie komen op voor de belangen van degenen onder modaal. amsterdam wordt toch al steeds meer een stad voor de rijken, dat maakt het bestuur door deze bezuinigingen alleen nog maar erger. kortom schandalig.”

Wees de eerste om een reactie te geven on “Huurders boos op stadsdeel (2010)”

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*