Stop verkoop sociale huurwoningen (2016)

Het thema ‘wonen’ was belangrijk bij de G250, de buurttop van bewoners, ondernemers, ambtenaren en politici die vorig jaar in De Pijp werd georganiseerd. De werkgroep Wonen, onderdeel van de G250, diende een raadsadres in bij de gemeente Amsterdam. Het deed een verzoek aan de gemeente om te garanderen dat in alle drie de gebieden van Stadsdeel Zuid (Buitenveldert, Rivierenbuurt/De Pijp en Oud-Zuid) minimaal 35% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. De gemeente antwoordde vóór de zomer van 2016 met voorstellen te komen.

Samenwerkingsafspraken
In Amsterdam is nauwelijks ruimte om nog meer sociale huurwoningen via verkoop, sloop of liberalisering van de hand te doen. In de samenwerkingsafspraken tussen de Huurdersvereniging Amsterdam, de woningcorporaties en de gemeente (meer hierover in artikel Duivels dilemma) is afgesproken dat er in 2019 in Amsterdam minimaal 162.000 sociale huurwoningen moeten zijn. In Amsterdam-Zuid hebben de gebiedsmanagers voor de drie afzonderlijke gebieden een uitgebreide gebiedsanalyse gemaakt en de woningvoorraad gedetailleerd in kaart gebracht. (https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2016_gebiedsanalyse_10.pdf). Daaruit is gebleken dat in ieder gebied het aantal sociale huurwoningen al onder de 35% is gezakt.

In alle gebieden van Zuid al minder dan 35% sociale huur

Advies aan stadsdeel
Het stadsdeelbestuur adviseert de centrale stad bij het bepalen van het huisvestingsbeleid in Amsterdam-Zuid. Daarbij raadpleegt het stads- deel de huurdersverenigingen (HvdP en Hbz) en de corporaties die woningbezit hebben in Stads- deel Zuid. Wij hebben kenbaar gemaakt dat we de ambities van het stadsdeel aan de lage kant vinden. Op zich is het goed dat er meer huurwoningen komen voor ouderen en middeninkomens (€ 750,– tot € 1.000,–) maar niet als dat ten koste gaat van de hoeveelheid sociale huurwoningen in Amsterdam-Zuid.

Absolute stop
Het is ons niet gelukt het advies van het stadsdeel aan wethouder Ivens (wonen) van de centrale stad aan te scherpen. Wat het stadsdeel wil stond ook al in het bestuursakkoord (2014) toen VVD, D’66 en de PvdA zitting namen in het stadsdeelbestuur: ‘corporatiewoningen liever in corporatiebezit behouden, mits zij de mogelijkheid hebben deze woningen in het sociale of modale segment te verhuren’. Het stadsdeel legt zich neer bij de verkoop van corporatiebezit. Het doet niet veel meer dan het ombouwen van kantoren en maatschappelijk vastgoed (zoals het voormalige Amsta aan de Ceintuurbaan) om huurwoningen te realiseren voor de middeninkomens. Wij vinden dat er geen ruimte meer is om sociale huurwoningen van de hand te doen. We hebben bij het stadsdeelbestuur nogmaals aangedrongen op een absolute stop van de verkoop van sociale huurwoningen en zijn een posteractie begonnen (zie uitnodigingsbrief) om het stadsbestuur duidelijk te maken dat de grens is bereikt.

Jan Reinders, voorzitter HVdP in De Pijp Krant

Poster stop uitverkoop

Klik om te vergroten

Wees de eerste om een reactie te geven on “Stop verkoop sociale huurwoningen (2016)”

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*